• Zackrisson - Folder
  • Zackrisson - Annonser
  • Zackrisson - blandade produktioner

Bakgrund

Zackrissons mål var att utveckla företagets digitala närvaro. Därför föll det sig naturligt att producera deras hemsida omgående.

Uppdrag

Uppdraget började 2009 med att skapa företagets nya hemsida utifrån ett kundvänligt perspektiv. Det framgångsrika arbetet ledde till att vi även fick producera Zackrissons kampanjer, event och trycksaker. Därefter har uppdraget vuxit till att omfatta allt från konceptutveckling och formgivning till tonalitet.

zackrisson.nu