Uppdrag

Att förena Industrikompetens och Skill under ett gemensamt varumärke.

Bakgrund

De två rekryteringsbolagen Industrikompetens och Skill startade båda verksamhet i Linköping 1997. 2013 förvärvade Industrikompetens Skill för att bredda sin marknad med IT. Från 2013 och framåt profilerade sig företagen under var sitt varumärke. Under 2017 beslutade företagsledningen att bolagen skulle uppträda under ett gemensamt varumärke – Skill.

Lösning

En helt ny grafisk identitet togs fram där arvet från Industrikompetens förmedlas i kugghjulet och arvet från Skills IT-inriktning förs vidare i ordbilden och bokstaven K. Vid sidan av den grafiska identiteten lanserades en ny webbplats. Dessutom producerades digitalt och analogt annonsmaterial under konceptet – It all starts with a skill.

skill.se