• Industrikompetens - webb
  • Industrikompetens - dokument
  • Industrikompetens och skill - dokument
  • Industrikompetens och skill - skrivbordsbakgrund
  • Industrikompetens - Profil

Bakgrund

2011 lämnade en del av bolaget Industrikompetens och startade Unik Resurs. I samband med detta tillträdde en ny VD och ny administrativ personal.

Uppdrag

Ett grundligt varumärkesarbete genomfördes för att hitta kärnan i organisationen. Arbetet inkluderade workshops med både ledningsgrupp och personal.

Lösning

Utifrån varumärkesarbetet tog vi fram en förfinad identitet och ett nytt formspråk som lanserades på den nya hemsidan, i kontorstryck och profilmaterial.