• Industrikompetens och Skill - webb
  • Industrikompetens och Skill - Annons
  • Industrikompetens och Skill - Affisch
  • Industrikompetens och Skill - Tjänstefolder
  • Industrikompetens och Skill - Poolbil
  • Industrikompetens och Skill - dokument

Bakgrund

2013 förvärvade Industrikompetens Skill för att bredda sin marknad inom industri till att även innefatta IT. Skill med ursprung i universitetsvärlden var ett betydligt mer synligt varumärke i regionen medan Industrikompetens kunde påvisa auktoritet och trovärdighet utifrån erfarenhet och ägarbild.

Uppdrag

Förena och presentera Industrikompetens och Skill som två varumärken som hör ihop.

Lösning

Att hitta ett gemensamt formspråk för båda företagen.