• Fogwise - Dokument
  • Fogwise - GUI Wise
  • Fogwise - manual

Uppdrag

2008 ombads vi ta fram en grafisk identitet för Fogwise och dessutom skapa ett eget gränssnitt med användarvänlighet utifrån visionära idéer och skisser.

Bakgrund

Grundaren till Fogwise kommer från marknadsundersökningsbranschen och såg en möjlighet till realtidsuppdaterade rapporter i en molnbaserad tjänst.

Lösning

Vi tog oss an uppdraget och redde ut funktionalitet i olika vyer, för att sedan börja producera ett gränssnitt.